Divrigi Haber
  DIVRIGIDE MADEN
 

 DİVRİĞİDE DEMİR MADENCİLİĞİ

Özet
Divriği Madenleri adı ile bilinen yataklar yüz milyon
tonu aşan rezervi İle Türkiye'nin yüksek tenörlü en büyük
demir cevheri yataklarıdır. Türkiye Demir-Çelik Tesislerinin
yakın gelecekteki cevher ihtiyacını karşılayabilmek için, yılda
1.300.000 ton olan tuvenan cevher üretim kapasitesinin
5.250.000 tona çıkarılmasına Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri
tarafından karar verilmiş, bulunmaktadır, tşletme tevsiatına
paralel olarak zenginleştirme tesisleri kurulacaktır.
İşletme tevsiatı projesi tamamlanmıştır. Tevsiat işlemine
1973 yılı başında başlanacak ve 1975 yılında tamamlanacaktır.
1976 ve 1977'de İşletme tam kapasiteye erişecek, bu
yıllarda Türkiye Demir-Çelik Tesislerinin demir cevheri ihtiyacının
%70'i Divriği'den karşılanacaktır.
Projede iki sene içinde 2 km uzunluğunda bir galeri sürülmesi
ve band konveyör kurulması, aşağıdan yukarıda tiçyüzer
metrelik dört kuyunun açılması, kuyuların muhtelif
yerlerine iki büyük kırıcı yerleştirilmesi gibi Önemli madencilik
hizmetleri öngörülmektedir.
Tevsiatın bir zorunluluk olması yanında, tek alternatif
olan ithale göre rantabilitesi çok yüksek bir projedir, örneğin
yılda en az 57 milyon liralık bir döviz kaybı önlenecek,
yatırımın net geliri %90 civarında 
olacaktır.        
Abstract
 
Divriği Mines which have over 100 million tons of high
grade iron ore reserves, are the biggest iron ore deposits in
Turkey. The Turkish Iron and Steel Corporation decided to
increase the production from 1.300.000 tons per year up to
5.250.000 tons per year in order to meet the iron ore requirements
of its own iron and steel works. Also near the minines,
(*) Mad. Y. Müh., T. Demir ve Çelik işletmeleri Gn. Md. lügü - Karabük.
173
benefıciation plants will be established during the application
of extension of the mines.
These extension plans have been completed. Application
of the extension project will start at the beginning of 1973
and will be completed in 1975. In the year of 1976 or 1977
the mines' production will reach the new full yearly production
rate which will be about %70 of the iron ore requirements
of Turkish Iron and Steel Works. During the
application of the project, important mining activities will
take place such as 2 km. long level will be driven, conveyor
units will be installed, about 300 m. deep, four shafts, will
be sunk and two big ore crushers will be put within the
shafts.
As a result of extension of the mines' production 57
million TIi. worth of foreign currency will be saved and
return on the invested capital will be very high: i.g. %90.
 

GENEL BİLGİ İÇİN TIKLA

 
  8 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=